logo U kunt bij MCNAP terecht voor interim management, projectbegeleiding, procesmanagement en advisering op gebied van bouwkundig en civieltechnisch management en consultancy. MCNAP kiest voor een nieuwe aanpak van processen en projecten. De mensen staan daarbij centraal.

In het algemeen draait het om de technische kant van een proces of project. Er wordt een aanbodgerichte benadering gevolgd. MCNAP benadert het anders. Processen en projecten worden vraaggericht benaderd.

Centraal staat daarbij de vraag hoe we samen tot een optimaal resultaat kunnen komen. Bij regen en tegenwind is het heel lastig om iemand een knoop van zijn jas te laten losmaken. Men zal zich verzetten en nog dieper in de kleding duiken. Gaat de zon echter schijnen dan doet men de knopen van de jas vanzelf los en op termijn zelfs de jas uit. Door verandering van de omstandigheden komt het resultaat als iets vanzelfsprekends en met minder weerstand tot stand.

Dat nu is wat MCNAP met haar benadering van processen en projecten wil bereiken. De mensen waar we het uiteindelijk allemaal voor doen staan centraal en MCNAP schept de omstandigheden waarbinnen processen en projecten met elkaar tot een succes worden gemaakt.

Milieu verantwoordelijkheid en duurzaamheid zijn bij MCNAP geen loze kreten. Als zelfstandig ondernemer rijd ik een elektrische auto, gebruik ik groene stroom en heb ik voor mijn pensioenvoorziening geïnvesteerd in windenergie.


Werkzaamheden waarin MCNAP een rol kan spelen en actief is zijn o.a.:

- Interim Management
- Projectbegeleiding en Procesmanagement
- Advisering
- Directievoering en Toezicht
- Communicatie rond projecten
- Organiseren, voorzitten en begeleiden van inspraakavonden
- Vergunningaanvragen
- Bouwvergaderingen, Bouwbegeleiding en Projectadministratie
- Nazorg en evaluatie van projecten

Copyright 2016 MCNAP klik hier voor de algemene voorwaarden